Deskundigheidsbevordering

Met de toenemende huisartsenzorg voor chronisch zieken, neemt ook de behoefte aan scholing en deskundigheidsbevordering toe. ZorgIP verwacht dat in de toekomst accreditatie voor praktijkondersteuners van groot belang zal gaan worden. Zij nemen immers de taken over die normaal gesproken door een huisarts werden uitgevoerd.

Sinds 2010 organiseert ZorgIP nascholingen voor huisartsen en praktijkondersteuners met de regionale ziekenhuizen. Sinds 2014 heeft ZorgIP in samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis de State of the AIR nascholingcyclus in het leven geroepen voor nascholingen op het gebied van longziekten en spirometrie. Wij bieden Caspir cursussen Module 1 – 5 en Caspir cursussen Module 6 aan, samen met Astma en COPD nascholingen en nascholingen voor andere longziekten.

Ook voor de praktijkondersteuner GGZ is ZorgIP momenteel hard bezig nascholingen te ontwikkelen.

Kijk voor het volledige State of the AIR nascholingsprogramma op www.stateoftheair.nl 

Share This